DLA TURYSTÓW

Zamość to idealne miasto-twierdza, założone w 1580 r. przez Jana Zamoyskiego, Kanclerza Wielkiego Koronnego, zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Morando. Stanowi wybitne osiągnięcie późnorenesansowej europejskiej myśli urbanistycznej. Układ urbanistyczny śródmieścia z zespołem zabytków został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz na listę piętnastu najceniejszych obiektów o szczególnym znaczeniu dla historii kultury narodu.

czytaj więcej

Najcenniejsze budowle zostały wzniesione dookoła Rynku Wielkiego, który został ukształtowany na wzór pałaców włoskich. Piękno krajobrazu architektonicznego Rynku wzbogacają zwieńczenia attyk, dekoracje fasad i podcieni oraz malownicze kamieniczki.

Zamość jest miastem o wielkich tradycjach historycznych w wielu dziedzinach, na polu nauki, oświaty, kultury. Posiada trzecią w kraju Akademię, która wniosła znaczny wkład w rozwój polskiej myśli i nauki.

W historii Polski wpisał się jako gród obronny, w połowie XVII w. nie poddał się wojskom kozackim, ani wojskom Bohdana Chmielnickiego, obronił się również przed najazdem Szwedów.

Herbem Zamościa jest postać Św. Tomasza Apostoła z włócznią w lewej ręce i tarczą z herbem Zamoyskich u stóp.